Terms and Conditions


I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB “Palangos žuvėdra” valdoma “Žuvėdra hotel” (toliau – “Viešbutis”) rezervavimo forma veikimo taisyklėse reglamentuojama Viešbučio siūlomų apgyvendinimo ir SPA paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per UAB „Palangos žuvėdra” (buveinės adresas: Meilės alėja11, Palanga; juridinio asmens kodas 152454585; tel.: 8 655 40083; el. paštas info@zuvedrahotel.lt, toliau –rezervavimo forma, tvarka, bei „Viešbučio“ ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
 2. “Viešbutis” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis rezervavimo forma, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. “Viešbutis” neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Pateikti užsakymus rezervavimo formoje turi teisę:
  • 4.1 Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • 4.2 Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
  • 4.3 Visų šių taisyklių
  • 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

II SKYRIUS REZERVACINĖS FORMOS UŽKLAUSOS PILDYMAS

 1. Klientai gali įsigyti paslaugas užpildę rezervacijos užklausos formą bei nurodę tokią informaciją:
  • 5.1. fizinio asmens vardą ir pavardę;
  • 5.2. kontaktinį telefono nr.;
  • 5.3. el. paštą;
  • 5.4. pageidaujamą kambario tipą;
  • 5.5. asmenų kiekį.

III SKYRIUS REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI, ATŠAUKIMOS SĄLYGOS

 1. Klientui suteikiama galimybė rinktis viešbučio kambario tipą pagal kategorijas, kurių kainos yra pateiktos rezervacijos salygose arba atskirose lentelėse.
 2. Susipažinęs su kaina Klientas gali pasirinkti pageidaujamą rezervacijos datą pasirinktam kambariui.
 3. Išsirinkęs kambario kategoriją Klientas nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo ir spaudžia “UŽSAKYTI”
 4. Galutiniam Kliento rezervacijos patvirtinimui būtina SULAUKTI ATSAKYMO iš viešbučio registratūros el.paštu (info@zuvedrahotel.lt) arba telefonu +370 655 40083 su patvirtinimu dėl pageidaujamo kambario tipo bei užsakymo periodo. Klientai yra informuojami el. paštu (info@zuvedrahotel.lt) arba telefonu +370 655 40083 apie rezervacijos detales bei apmokėjimo ir atšaukimo sąlygas.
 5. Sulaukus Kliento patvirtinimo, kad rezervacijos kaina, apmokėjimo sąlygos bei apmokėjimo terminas yra tinkami, Klientui el. laišku atsiunčiamas patvirtinantis dokumentas, kuriame nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, kontaktiniai duomenys, nakvynės kaina, apmokėjimui reikalinga suma, apmokėjimo terminas (jeigu reikalinga apmokėti iš anksto). Taip pat informuojama apie galimus apmokėjimo būdus (banko pavedimu, grynaisiais arba banko kortele).

“Viešbutis” pabrėžia, kad atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto periodo. Dėl to, visa informacija apie Jums taikomas atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos bus pateikiama Jums rezervuojant pageidaujamą kambarį (sulaukus atsakymo iš viešbučio registratūros el.pašto info@zuvedrahotel.lt arba informacija suteikiama telefonu +370 655 40083)

Klientas gali atlikti apmokėjimą vienu iš šių būdų:

 • 10.1. Išankstinis apmokėjimas nėra privalomas nuo sausio 2 dienos iki birželio 22 dienos ir nuo rugsėjo 1 dienos iki gruodžio 29 dienos. Nemokamas atšaukimas galimas iki paslaugų teikimo pradžios. Atšaukimo/ rezervacijos mokestis nebus taikomas. Nurodytu periodu Klientai apmoka viešbutyje už suteiktas paslaugas atvykę, registratūroje grynaisiais arba banko kortele. Esant dideliam rezervacijų srautui Viešbutis pasilieka teisę rezervuoti kambarius tik išankstinio apmokėjimo tvarka, numatyta 10.2. punkte.
 • 10.2. Išankstinis apmokėjimas, visa užsakyma suma, yra apmokama bankiniu pavedimu per išankstinio apmokėjimo sąskaitoje nurodytą terminą, rezervavus kambarį periodui nuo birželio 23-rugpjūčio 31 dienos ir gruodžio 29-sausio 2 dienomis. Klientas turi teisę atšaukti savo rezervaciją ne vėliau kaip likus 14 dienų iki paslaugų teikimo pradžios, kreipdamasis raštu info@zuvedrahotel.lt (užpildę prašymo formą). Tokiu atveju “Viešbutis” grąžina visą kliento sumokėtą avansą per 10 darbo dienų nuo visos mokėjimui reikalingos informacijos pateikimo.Prieš apmokėjimą, klientas patvirtina, kad susipažino su “Viešbučio” rezervavimo formos užklausos taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange  ties  „Perskaičiau ir sutinku su privatumo politika ir užsakymo taisyklėmis “. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
 1. Kai “Viešbutis” gauna mokėjimo patvirtinimą arba nusiunčia svečiui el. paštu info@zuvedrahotel.lt užsakymo patvirtinimo dokumentą (tuo atveju, kai nėra reikalingas išankstinis apmokėjimas pagal užsakytą periodą), laikoma, kad tarp kliento ir “Viešbutis” yra sudaryta paslaugų sutartis“

IV SKYRIUS DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

 1.  Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą.
 2. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik “Viešbučio” paslaugomis.
 3. Pageidaujamų paslaugų kainai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba banko kortele viešbučio registratūroje.
 4. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus.
 5. Dovanų kuponas (-ai) galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.
 6. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 7. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama.

VI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir “Viešbučio” dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į “Viešbutį” raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
  • 21.1 siunčiant el. paštu: info@zuvedrahotel.lt;
  • 21.2. siunčiant adresu: Meilės alėja 11, Palanga;
  • 21.3. tiesiogiai darbo dienomis 8-17 val. atvykus į “Viešbutį“.
 1. Klientas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt,  telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt ) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su paslaugų įsigijimu www.zuvedrahotel.lt taikomos “Viešbučio” paslaugų teikimo taisyklių nuostatos.